Nehir İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

İSG DE EĞİTİMİN ROLÜ

İSG DE EĞİTİMİN ROLÜ

EBRU ÖZER -

İş sağlığı ve güvenliği, ülkemizde en önemli konular arasında yer alıp, doğru uygulanması gerekmektedir. Türkiye, iş kazaları sırasında OECD ülkeleri arasında 2. sırada, Avrupa’da ise 1. sıradadır. Bu utandıran birincilik, Türkiye’nin iş güvenliği konusunda gelişmiş ülkeleri örnek alan uygulamalara adım atması gerektiğinin göstergesidir. Son 10 yılda tüm ülkelerde iş kazalarında ölüm oranları azalırken, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) istatistiklerine göre Türkiye’de yükselmeye devam etmektedir. İş kazalarının büyük bir kısmının önlenebilir olması bile bize; işyerinde tehlike kaynaklarını belirleyip, bunlardan oluşacak riskleri kontrol altına aldığımız zaman, kazaların azaltılabilir olduğunu gösteriyor. Teknolojik gelişmeler ve iş güvenliği tedbirleri sayesinde kaza oranları aşağıya düşürülebilir. Bu çalışmalar öncelikle kişileri eğitmekle başlamalıdır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda eğitimler düzenlenmelidir. Eğitimler; hazırlanan eğitim planına uygun olarak, termal konfor şartlarının ve aydınlatmanın uygun olduğu mekanlarda, bireysel veya gruplar halinde verilebilir. Sunum veya düz anlatım yanında görseller ve videolarla desteklenip, günün teknolojisine uygun araç-gereç kullanılmalıdır. Eğitim verdiğimiz kitlenin yaş ortalamasının farklı olmasından dolayı, eğitimi veren kişinin iletişim yeteneğinin güçlü olması, eğitimin kalitesini arttırır. Ayrıca bu eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yanında, ilköğretimden sonra eğitim dünyasından kopup iş hayatına atılmak zorunda kalan büyük kitlenin eğitime ve sosyalleşmeye açık hale gelmesini sağlar. Eğitim sonu yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek, ihtiyaç duyulması halinde eğitim tekrarlanabilir. Yine iş yerinde gerçekleşen bir iş kazası sonrası, kazayı yaşayan kişi ile bireysel olarak eğitim tekrarlanmalıdır. Hedefimiz ‘Sıfır İş Kazası’ olduğuna göre; iş sağlığı ve güvenliği konusunda her şey doğru uygulanıp, her çalışan da kendi üzerine düşen sorumluluğu almalıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturulup, bu konuya gereken önem verilirse hedefimize ulaşmak hiç zor olmayacak.