Nehir İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

Acil Durum Eğitimleri

Acil Durum Eğitimleri

İşyerlerinde ki iş akışlarının herhangi bir olası kaza ya da aksaklıklarla karşılaşmaması ya da bu durumların en az zararla engellenmesi adına zorunlu olarak acil durum eğitimleri verilmesi gerekmektedir. Hem işverenlerin, hem de çalışanların can ve iş sağlığı açısından bir hayli önem arz eden bu eğitimler sayesinde de, az önce de belirtmiş olduğumuz gibi bir hayli etkili sonuçlar elde edebilme olasılığımız bulunmaktadır. Tüm bu olasılıklarla birlikte acil durum eğitimleri aşamalarında alınacak olan eğitimleri de başlıklar halinde sıralamak isteriz. Öyle ki, doğal afetler, yangın, kimyasal maddelerden kaynaklı patlamalar ve iş kazaları sonucunda meydana gelecek aksiliklerin ilk aşamasında ki müdahaleleri kapsayan acil durum eğitimleri; genel anlamda şu başlıklar altında verilmesi uygundur.

İLK YARDIMCI EĞİTİMİ

İş yerlerinde ki çalışma esnasında ilk yardımcıların üzerlerine düşen sorumluluk bir hayli fazladır. Olası bir iş kazası ya da aniden gerçekleşen rahatsızlık gibi durumlarda, ilk müdahale ve diğer aşamalarda bu personel sayesinde pek çok hayatın kurtarılabileceğini belirtmek isteriz.

YANGINLA MÜCADELE EĞİTİMİ

Olası yangın felaketlerinin en kısa zamanda müdahale edilerek kontrol altına almak ve olası can kayıplarının önüne geçmek adına yangınla mücadele eğitimi mutlaka alınması gerekmektedir. Böylece çok daha güvenilir bir iş akışı işleyişine sahip olacaksınız. Tabii tüm bu aşamaların tamamı da uzman bir ekip tarafından uygulamalı olarak anlatılmalıdır.

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ

Olası bir doğal afet ya da patlama gibi durumlarda sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi arama kurtarma eğitimi büyük önem taşımaktadır. Bu önem dahilinde de pek çok canın kurtulma olasılığı en yükseklere seyredecektir. Özellikle de bu eğitim üzerinde çok fazla durulması zorunlu tutulmalıdır.

Tüm bu hususları göz önünde bulundurduğumuz zamanlarda ise, acil durum eğitimleri çok daha nitelikli bir hal kazanacaktır. Bu sebepten dolayı da gerek işveren, gerek ise çalışanlar açısından bu eğitimlerin alınması her daim şart koşulmak zorundadır. Acil durum eğitimleri kapsamında elde edeceğiniz her bilgi sayesinde de çok daha sistemli bir iş akıcı güvenliği elde edebilme ihtimali bulunmaktadır.