Nehir İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri – I

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri – I kapsamında öncelikli olarak hem işveren hem de çalışanlar bakımından bu hususun ne denli önem arz etmekte olduğunu söylemek isteriz. Zira alınacak olan iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri – I sayesinde, olası iş kazalarının ya da hastalıklarının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Bu husus doğrultusunda da öncelikli olarak hem işverenlerin, hem de çalışanların sorumluluklarına değinmek isteriz

İşverenlerin sorumlulukları;

    Mevcut programların hazırlanması ve uygulanması

    Eğitimler için uygun araç ve gerecin sağlanması

    Çalışanların bu programlara katılımının sağlanması

    Alt işveren çalışanlarının bu programlara katılması sağlanması

Çalışanların sorumlulukları ise şu şekildedir;

    Kendisi için hazırlanan eğitimlere eksiksiz bir şekilde katılmak

    Eğitimde edinmiş olduğu bilgileri iş hayatına entegre edebilmek adına çaba göstermek

    Eğitimde kendisine anlatılan talimatalara eksiksiz bir şekilde uyum sağlamak

Saymış olduğumu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri – I kapsamında da şu programlar verilmektedir;

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ (4 SAAT)

Bu eğitim esasında çalışanlara iş hayatı esnasında uyması ve uygulaması gereken temel iş güvenliği aşamaları dikkatli bir şekilde aktarılmaktadır. Her şeyin ilk kuralı gibi bir önem taşımakta olan bu eğitim ortalama 4 saat sürmektedir. Tüm işverenler, alt işverenler ve çalışanların tamamı bu eğitimden almak zorundadır.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ (4 SAAT)

Temel iş sağlığı eğitimi sayesinde de, çalışanların sağlık açısından dikkat etmesi gereken hususlardan tutup da, olası iş hastalıklarının önüne geçilebilecek detaylara kadar her türlü bilgi 4 saat içerisinde eksiksiz bir şekilde aktarılmaktadır. Bu sayede de temel iş sağlığına dair her detayın hakimiyeti kurulacaktır.

İLERİ İSG EĞİTİMİ (8 SAAT)

Bu eğitim aşamasında da, iş esasına dayalı uyulması gereken her türlü sağlık ve güvenlik esasına dair bilgilendirmleer verilmektedir. Özellikle de çalışanların mevcut işleyişe adapte olması açısından bir hayli etkili bir eğitim olan bu aşama, 8 saatlik süresi boyunca hem işveren, hem de çalışanı bakımından oldukça yararlı sonuçları da beraberinde getirecek düzeydedir.

Tüm bu hususlar sayesinde de iş sağlığı ve güvenliği çok daha sistemli bir kontrol mekanizmasına dönüşecektir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ – II

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri– II kapsamında ki bu ikinci aşama, ilkinin de önüne geçebilecek türden önemli hususlar arz etmektedir. Özellikle de, işveren, alt işveren ve çalışan temsilcileri üzerine yoğunlaşmakta olan bu eğitim süreçlerinde, iş sağlığının çok daha sistemli bir şekilde kontrolü elde edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri– II olarak öncelikle çalışanlar ile işverenlerin de belli başlı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumlulukları da şu şekilde sıralama şansımız vardır.

Çalışanların sorumlulukları;

    Kendisi için hazırlanan eğitimlere eksiksiz bir şekilde katılmak

    Eğitimde edinmiş olduğu bilgileri iş hayatına entegre edebilmek adına çaba göstermek

    Eğitimde kendisine anlatılan talimatlara eksiksiz bir şekilde uyum sağlamak

İşverenlerin sorumlulukları;

    Mevcut programların hazırlanması ve uygulanması

    Eğitimler için uygun araç ve gerecin sağlanması

    Çalışanların bu programlara katılımının sağlanması

    Alt işveren çalışanlarının bu programlara katılması sağlanması

Bu hususlar doğrultusunda da İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri– II şu başlıklarla ilerleyiş göstermektedir;

İŞVEREN / İŞVEREN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

Bu eğitim aşaması işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından kuracağı denge adına büyük önem taşımaktadır. İş akıcılığı ve çalışanların kontrolünden tutup da , mevcut görev dağılımı ile yetkilere kadar her türlü detay en ince ayrıntısına kadar aktarılmaktadır.

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ EĞİTİMİ

İşyerlerinde büyük bir sorumluluk sahibi olan çalışan temsilcilerinin alması zorunlu olan eğitimlerdir. Bu eğitimlere katılımın aksatılmadan gerçekleştirilmesi de, her türlü açıdan sağlıklı bir ii güvenliği dengesi oluşturacaktır.

İSG KURULU EĞİTİMİ

İSG kurulu eğitiminin de en az 4 ile 8 saat içerisinde verilmesi gerek görülmektedir.

RİSK ANALİZİ EKİBİ EĞİTİMİ

Risk analizinin herhangi bir işyerinde ki mevcut önemini açıklamaya lüzum yoktur. Bu analizi yapmak adına görevlendirilecek olan ekibin ise, mevcut iş akıcılığında mükemmelliği yakalayabilmeleri için risk analizi kavramına derinlemesine hakimiyet sağlaması şarttır. Bu sebepten dolayı da bu eğitim her daim en önemli bölümlerden biri olmaktadır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

İş kazalarının engellenmesi adına yüksekte çalışacak olan bireylerin mutlaka alması zorunlu eğitimdir.

HİJYEN EĞİTİMİ

Özellikle de kantin, duş ve wc gibi ortak kullanım alanlarından kapılacak olan hastalıkları önüne geçebilmek adına bu eğitimin mutlaka alınması şarttır.